Campingstolpar och elsäkerhet

Anslutning till el och vatten vid våra campingplatser görs med campingstolpar från Tallykey.

Alla våra elstolpar ger 16 Ampere och 230 volt. Det går alltså inte att koppla en "vanlig" elsladd med vanligt eluttag till dessa stolpar. Det är förenat med livsfara och är förbjudet på Isabergs camping.

Använd ALLTID jordad kabel minst 3x2,5 G godkänd för utomhusbruk.

Elstolpe Tallkey

Campingstolpe med el, tv och vatten.
Vatten finns ej under vintersäsongen.

 

Godkänd EU-kontakt för anslutning.

Avloppsbrunn

Avloppsbrunn (gråvatten).
Egen avloppsslang används.
Avlopp finns ej under vintersäsongen.

Vattenutkst

Vattenutkast (koppling 1/2 tum/r15). Utkastet delas med andra gäster, 2 utkast på 4 platser.
Vatten finns ej under vintersäsongen.

Viktig info om elsäkerhet

Anslutning till elnät - Att tänka på:

  1. Våra elstolpar ger 16 ampere och 230 volt. Det går alltså inte att koppla en "vanlig" elsladd med vanligt eluttag till dessa stolpar. Det är förenligt med livsfara och är förbjudet på Isabergs camping.

  2. Kabeln får vara högst 25m lång, inga skravsladdar får användas.

  3. Kabeln får ej vara upprullad på en kabelvinda.

  4. Kabeln skall vara jordad och ha en ledarea av 2,5mm2.

  5. EU-kontakt för anslutning (se bild nedan)

  6. Se till att kontakten tryckt ända in i botten.

  7. Se till att er utrustning är godkänd för utomhusbruk (ex. förgreningsdosa är ej tillåtet).

  8. Tänk på att det är ditt ansvar att se till att din utrustning godkänd!
  9. Elbilsladdning är ej tillåten på campingplatsen. Använd avsedda elbilsladdare vid stora parkeringen. 


På alla nya elstolpar finns en låsbar sprint vid eluttaget så att man kan låsa fast sin elkabel.

För att låsa fast sprinten krävs ett hänglås där godstjockleken på bygeln är max 5 mm. Vänligen ta med detta om ni önskar låsa fast er elkabel mot stolpen.

Godkänd EU-kontakt för anslutning:

Förgreningsdosa är EJ tillåtet att använda: