Om Isaberg Mountain Resort

Isaberg har mer än 100 års erfarenhet som skid- och friluftsdestination. Idag lockas både danska skidturister och regionens friluftsälskare av den underbara naturen och anläggningen på och runt berget. Här myllrar det idag av inspirerande aktiviteter året om.

Stiftelsen Isabergstoppen

Stiftelsen Isabergstoppen äger alla anläggningar på Isaberg och driver skidanläggningen och aktiviteterna på berget. Även stugbyn och campingen ingår här.

Höganloft/Palmgrengruppen

Palmgrengruppen driver restaurang Höganloft och fokuserar på konferens och event utöver sin restaurangverksamhet. 

Roupéz Skidshop

Roupéz Skidshop har hand om skiduthyrning och skidskolan på Isaberg.

Praktisk information

Hitta till Isaberg

AVSTÅND MED BIL

Jönköping 45 min
Göteborg 1,5 tim
Köpenhamn 3 tim
Stockholm 4 tim
Oslo 5 tim

Parkeringsavgift

Det finns allmänna parkeringar både vid Isaberg Mountain resort centralparkering vid Riksväg 26 (avgift via Simplyture eller Easypark) och uppe i skidanläggningen på berget (avgiftsfri).

 

Vid centralparkeringen gäller parkeringsavgifter alla dagar 30 kr/h och max 90 kr/dygn. 1:a timmen är alltid gratis, därefter debiteras per timme. Automatiskt in-/utfartsregistrering sker med kameror. 

Boende- och konferensgäster har gratis parkering. Anmäl alltid registreringsnummer i receptionen, annars blir du debiterad. 

Se skyltning på parkeringen för mer information och betalning. 

Det är inte tillåtet att campa på parkeringen vid stugbyn, då hänvisar vi till campingen istället.

På parkeringen uppe i skidanläggningen parkerar du kostnadsfritt året runt.

 

Ladda din Elbil

Du kan ladda din elbil på stora parkeringen som ligger i anslutning till receptionen eller på stora grusparkeringen uppe i skidanläggningen.

Ladda din elbil på parkeringen i stugbyn/receptionen

Det finns 8 stycken laddare vid receptionen av modell GARO LS4. Miljövänligt och smart. Varje laddare är på 22 kW. Exempel: 80 kWs batteri tar ca 4 h att ladda.

Ladda ner appen Rexolution Charge eller besök hemsidan charge.rexel.se för att skapa konto och ladda din bil. Betalning sker med betalkort via appen/hemsidan. Debiteringen sker per kWh.

Ev. parkeringsavgift är inte inkluderad i priset för laddning.

Ladda din elbil på grusparkeringen i skidanläggningen

Det finns 4 stycken laddare längst ner på parkeringen. Dessa laddare är till för rena elbilar, ej hybrider! då laddaren debiterar dig per minut. När laddningen är klar måste bilen flyttas och ge plats till annan gäst.

Ladda ner appen Rexolution Charge eller besök hemsidan charge.rexel.se för att skapa konto och ladda din bil. Betalning sker med betalkort via appen/hemsidan. 

Det är kostnadsfritt att parkera på skidanläggningens grus parkering.

Turistinfo - öppet året runt!

I receptionen för fritidsbyn finns ett turistcenter med mycket turistinformation för hela Sverige med fokus på Småland. Våra receptionister har också mycket kunskap. Fråga gärna!

Öppet samma tider som receptionen, se längst ner på sidan.

Önskar du ha access till Toppen med bil under vår/sommar/höst?

Vänligen kontakta receptionen i stugbyn för att titta på möjligheterna.

GDPR och policies

Miljöpolicy

Isaberg tänker grönt

För oss på Isaberg är naturen viktig. Vi är ju en del av den. Därför jobbar vi ständigt med att förbättra vår anläggning och gör ansträngningar för att vi, tillsammans med våra gäster, ska göra så lite klimatpåverkan som möjligt.

Vi eftersträvar att erbjuda ekologiskt hållbara aktiviteter, såväl sommar som vinter. Miljötänket har vi med oss i allt från effektiv snöproduktion och energisnåla pistmaskiner till uppvärmning, förbrukningsartiklar, råvaror och källsortering.

På Isaberg källsorterar vi. Du hittar våra återvinningsstationer både i stugbyn och vid campingen. Batterier och glödlampor kan lämnas i receptionen.

Vi värnar om miljön!

GDPR på Isaberg Mountain Resort

Det är av yttersta vikt för oss att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra kunder. Policyn gäller för både privat- och företagskunder, när vi hanterar personuppgifter i enlighet med de nya direktiven för EU:s dataskyddsregler. Vi arbetar fortlöpande med att vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Mot bakgrund av den nya EU:s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som träder i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge dig information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till dig. Isaberg Mountain Resort respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.

De typer av data vi samlar in

Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. "Personliga data" är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du bokar boenden eller aktiviteter, besöker våra arrangemang, väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, medverkar som utställare, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar inkluderar ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress.

Önskar du efter ditt besök fortsatt vara vår vän och ta del av erbjudanden och nyheter via epost eller SMS så måste du samtycka till nyhetsbrevutskick. Önskar du inte att vi tar kontakt med dig efter ditt besök behöver du inte göra någonting.

Hur använder vi data vi samlar in och lagrar

Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att: - Skicka dig SMS med information, nyhetsbrev, och information om våra aktiviteter, arrangemang och boende.

- Behålla historik om kunder som deltagit på olika aktiviteter, arrangemang och boende. Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.

Personuppgiftsansvarig

Isaberg Mountain Resort har övergripande personuppgiftsansvar som tillsammans med personuppgiftsansvarig VD Louise Söderlund, ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.

Skäl för användning av dina personuppgifter

När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras ovan använder vi oss av våra legitima intressen (kundavtal) när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig som en kontaktperson om verksamheten och våra arrangemang. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.

Hur vi delar informationen vi samlar in

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter. Vi kan behöva dela dina personuppgifter med våra leverantörer, så som tryckerier och extern konferensorganisatör på den konferens du deltar på. Vi kan också behöva låta våra leverantörer och delleverantörer få tillgång till dina personuppgifter när de utför tjänster för oss, främst för att upprätthålla och stödja våra IT-system.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter besöka våra arrangemang eller att vi bedömer att du kan vara en potentiell besökare hos oss. Uppgifterna sparas i max 2 år. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register.

Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade. 

Om Isaberg Mountain Resort får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar. Vid eventuellt dataintrång i någon del av Isaberg Mountain Resort upprättar vi anmälan för alla våra kunder inom 72 timmar.

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av dina personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de nyhetsbrev och inbjudningar som beskrivs ovan. Du har också rätt att ta emot dina personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att skicka ett email till info@isaberg.com. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till info@isaberg.com  

Stiftelsen Isabergstoppen Louise Söderlund Box 122   33503 Hestra

 

 • Information – Isaberg Mountain Resorts Användaravtal innehåller all information om hur GDPR tillämpas och vilken information som lagras, hur länge den lagras och hur misstänkta incidenter och missbruk skall anmälas.
 • Registerutdrag – Alla som har ingått i ett kundavtal med Isaberg Mountain Resort kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade (kostnadsfritt en gång per år). Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som gäst lämnas ut. Begäran görs till info@isaberg.com
 • Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig till info@isaberg.com för hjälp.
 • Isaberg Mountain Resort har även rätt att inom två (2) år efter att du som kund besökt oss, som gäst, i restauranger, aktiviteter, event eller annat marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden som intresseavvägning.
 • Om du har ingått i ett kundavtal med Isaberg Mountain Resort kan du välja att bli borttagen från valda system eller som helhet. Du skall som i första hand vända dig till info@isaberg.com för att bli borttagen.

 

TACK!


Denna integritetspolicy är gällande från och med 2018-05-20.

Integritets-/Sekretesspolicy

Integritetspolicy - hantering av personuppgifter

Inom Isaberg Mountain Resort behandlar vi Personuppgifter för användare och kunder. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Isaberg Mountain Resort är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Isaberg använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla it-tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter. Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Denna Integritetspolicy tillsammans med våra Användarvillkor för webbplaten och Cookie policy och eventuella andra villkor som reglerar Isabergs behandling av Personuppgifter anger grunden för hur vi behandlar Personuppgifter som du lämnar till oss när du använder våra tjänster eller som vi samlar in om dig.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Isabergs webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Isaberg får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

ANVÄNDNING AV ISABERG MOUNTAIN RESORTS WEBBPLATS OCH VID BOKNING AV VÅRA TJÄNSTER

Genom att använda Isabergs webbplats accepterar du att Isaberg aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Isaberg Mountain Resort och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via vår webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Isaberg lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Isaberg förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Isaberg Mountain Resort kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. via andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Isaberg. Isaberg behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Isabergs underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Isaberg.

Isaberg Mountain Resort kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Isaberg Mountain Resort annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Isaberg Mountain Resort överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Isaberg Mountain Resort avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Isaberg Mountain Resort få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du antingen skickar e-post till info@isaberg.com

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

Isaberg Mountain Resort samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Bokningstjänster du använder.

Isaberg Mountain Resort använder Personuppgifter för att

 1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
 2. bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
 3. kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
 4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
 5. analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna, t.ex. verifiera att ditt användarkonto inte används av andra,
 6. individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
 7. analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
 8. öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
 9. marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Isaberg Mountain Resort inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsförings ändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Isaberg Mountain Resort på följande adress: info@isaberg.com

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Isaberg Mountain Resort med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av kundavtal.

INSAMLING AV DATA VID BOKNING VIA EN ONLINE TRAVEL AGENCY (OTA) När du bokar ett hotell via en Online Travel Agency, så som Boooking.com eller hotels.com (digital partner) lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När en bokning är genomförd genom en OTA skickar de vissa personuppgifter till respektive hotell för att bekräfta att bokningen är gjord.

När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande vistelsen och erbjudanden kopplade till vistelsen. Sådana utskick sker till den e-postadress/Mobilnummer som du lämnat i samband med bokning.

Efter vistelsen skickas det ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om din vistelse för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster. Vi skickar också ut ett mail där vi tackar för besöket.

LAGRINGSTIDER Isaberg Mountain Resort följer god sed i hotellbranschen. Lagringstid max 2 år.

Isaberg Mountain Resort sparar alla de personuppgifter vi samlar in i våra databaser.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Isaberg Mountain Resort gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Isaberg Mountain Resort raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger.

TEKNISKA/ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Isaberg Mountain Resort vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Isaberg Mountain Resort utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Isaberg Mountain Resort arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna Isaberg Mountain Resort och Personuppgiftsansvarig Louise Söderlund.

Användarvillkor för webbplatsen

Nedan ser ni användarvillkor för webbplatsen Isaberg Mountain Resort. För frågor ber vi dig kontakta Kundservice som du når genom att skicka e-post till info@isaberg.com

1 WEBBPLATSENS VILLKOR

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Isaberg Mountain Resort(Stiftelsen Isabergstoppen org nr. 828500-3003). 

1.2 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

1.3 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2 ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Isaberg Mountain Resort komma att göra ändringar.

2.2 Isaberg Mountain Resort förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Isaberg Mountain Resort anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Isaberg Mountain Resort rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 HYPERLÄNKAR

3.1 Isaberg Mountain Resorts webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Isaberg Mountain Resorts webbplats.

3.2 Isaberg Mountain Resort råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Isaberg Mountain Resort inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

3.3 Att Isaberg Mountain Resort tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Isaberg Mountain Resort ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

3.4 Eftersom Isaberg Mountain Resort inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa av tredje man ägda sidor rekommenderar Isaberg Mountain Resort dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Isaberg Mountain Resort lämnar inga garantier i fråga om webbplatsen funktion eller tillgänglighet.

5.2 Inte heller garanterar Isaberg Mountain Resort att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

5.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

6 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

6.1 Isaberg Mountain Resort använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Isaberg Mountain Resort webbplats.

6.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Isaberg Mountain Resort att förbättra ditt besök på Isaberg Mountain Resorts webbplats.

6.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Isaberg Mountain Resort använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Isaberg Mountain Resort kan även komma att använda sig av tredje partscookies.

6.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsen funktionalitet.

7 SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

7.1 Isaberg Mountain Resort, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.

7.2 Isaberg Mountain Resort vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Isaberg Mountain Resort garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.

Utgivningsbevis databas

Bakgrundsinformation om databasen www.isaberg.com och utgivningsbevis

Databasens namn: www.isaberg.com
Tillhandahålls av: Stiftelsen Isabergstoppen (828500-3003)
Giltighetstid: 2018-05-31–2028-05-30
Teknisk beskrivning:
Databasen tillhandahålls på särskild begäran direkt genom överföring via webbsidor.  
Databasen hålls tillgänglig för allmänheten via internet.
Innehållet i databasen kan ändras endast av den som driver verksamheten.
 
Överföringarna från databasen utgår från Sverige.
 
Utgivare: Louise Söderlund