100 år som Skiddestination

Isaberg har lång tradition som semester- och rekreationsort för friluftsmänniskor. Redan när det var "Hälsosamt och stärkande i fjällen..." var det också det i Smålandsfjällen. Om dekadensen var lika utbredd låter vi vara osagt...

Niz och Finnveden omnämns i de isländska sagorna. Det finns en sägen om kung Gylfe och Hjulfhult från 500-talet. Gussjöarna och hela sjösystemet har nog betraktats som heliga i mytologins värld. Jättestigen påminner om sägnerna att det bott jättar i berget.

Finnveden är den vikinga- och medeltida benämningen på ett av de ursprungliga "små landen", närmare bestämt på den västligaste delen av Småland, omfattande de tre häraderna Sunnerbo, Västbo och Östbo (det vill säga söder, väster och öster om sjön Bolmen). Finnveden utgjorde ett viktigt gränsland mellan Sverige och Danmark fram tills Skånelandskapen blev svenska 1658.

Nissastigen är en urgammal kungsväg så kallad stråkkongaväg som även varit pilgrims- och postdiligensväg.

Under det nordiska sjuårskriget 1563-1570 slog Erik XIV läger i Vik - strax söder om Isaberg - då han i krigets inledningsskede var på väg med en stor här för att belägra Halmstad. Han red upp på bergets topp för att spana och kanske också för att inspektera vårdkasen där, så att den vid behov var färdig att tas i bruk. Stigen han red kallas än idag för Kungslierna.

1900-talet
Järnvägen Göteborg- Karlskrona/Kalmar blev klar 1902. I en resebeskrivning som utgavs 1904 av järnvägsbolaget BAJ (Borås-Alvesta-Järnvägar) finns följande beskrivning: "Alldeles intill Hestra station som ligger vid Agnsjön, omhägnat av barrskog finns utsikter så storartade, att man ej torde finna deras make på närmare håll än långt uppe i Dalarne eller Norrland."

Det första pensionatet Lyckeborg byggdes redan 1914 och följdes av Turisthotellet 1918, Viks Pensionat (numera Hestravikens Wärdshus) 1922, Furuhill 1923 och Ådalen 1924.

Efter att det 1915 upprättats en teckningslista för bidrag till uppförande av utsiktstorn bildades 1919 den ekonomiska föreningen Isabergs Turistförening u.p.a. Som andelsägare ingick företag och privatpersoner i närområdet men även BAJ med 10 andelar och därmed den störste andelsägaren. Föreningen arrenderade på 49 år dels ett markområde på toppen av berget och dels det område där hoppbacken stod. År 1919 påbörjades anläggningen av vägen upp till toppen. Utsiktstornet och hoppbacken blev färdiga året därpå.

Sedan 1921 och fram till andra världskriget, anordnades extratåg från Göteborg. Det årliga besöksantalet växte från 2-3 000 personer till ca 10 000 under 1950-talet. På 1930- och 40-talet anordnades politiska möten och fester på berget. Det hörde till att alla dåtidens statsministrar skulle medverka med politiska anföranden. Dessa möten samlade mycket folk. Den 27 augusti 1933 talade den dåvarande statsministern Per-Albin Hansson uppe på Isaberg inför ca 5 000 åskådare. I slutet av 1935 beslöt GBAJ att engagera sig och med stöd från järnvägsbolaget arrenderade Isabergs Turistförening mark för den blivande slalombacken - en av Sveriges äldsta. Med föreningen som huvudman och med hjälp av traktens ungdomar, röjdes och planerades marken så att backen stod färdig att tas i bruk vintern 1936-37.

Invigningen av slalombacken medförde ett stort skidintresse och som följd bildades Hestra Skid & Sportklubb (HSSK) den 3 februari 1938.

På 1950- och i början av 60- talet började skidåkarna kräva att en skidlift skulle byggas. 19 april 1968 togs ett beslut om ett reservat eftersom Isaberg var särskilt lämpat som fritidsområde. I beslutet medgavs att följande anläggningar fick utföras: fritidsgårdar, slalom och pulkabackar, parkeringsplatser samt liftar. Strax före jul 1968 var den första liften klar att användas.

Mellan jul och nyår 1971-72 levererades den första snömaskinen. De första 25 stugorna i fritidsbyn byggdes 1971 och utbyggnad har skett i flera omgångar. Idag finns 73 hus för fritidsboende.

I en brand 1998 förstördes delar av huvudbyggnaden. I samband med återuppbyggnaden utökades anläggningen med konferenscenter och en större restaurang.

2000-talet
Utbyggnad av skidanläggningen har skett kontinuerligt, med förlängning av flera nedfarter och utbyggnad av snökanonsystemet till ett av de modernaste i Sverige.

Säsongen 2004-2005 togs en 6-stolslift i bruk och året efter en fyrstolslift.

2006 byggdes en 4-stolslift i Norrbacken
 
Två nya 12-bäddshus i amerikansk logde-stil uppfördes 2007. Med dessa har Isabergs attrativitet ökat ytterligare bland dem som söker exklusivare boende.

Under 2009 utökades aktiviteterna med jakt under hösten/vintern.
Ett älghägn "Isaberg Moose Park" uppfördes hösten 2009, med invigning våren 2010.

2010 Byggdes restaurang och skiduthyrningsbyggnad med värmestuga i skidbacken

2012 Renovering av stugor Rådjuret

2013 Byggs Höghöjdsbanan och MTB-center, renoveringsarbetet fortsätter med stugor och konferensutrymmen.

2014 Höghöjdsbanan utökas med en svart bana. Renovering och målningsarbeten fortsätter. Busshållsplats byggs vid infarten. Pumphuset som förser snöproduktionsanläggningen med sjövatten utökas med ytterligare en pump och kapaciteten ökar närmare 40%. Vi renoverar konferenslokaler och 10-talet Råddjur stugor.

2015 Utbyggnad av vårt wifi i anläggningen att innefatta även campingen. Campingplatserna renoveras med nytt markarbete, el, TV och VA. Liftar och snöproduktion renoveras och byggs ut. Vi renoverar 20-talet Räven stugor

2016 Segway adventure och vår militärhinderbana har premiär och samtidigt byggs MTBarenan ut med nya teknikleder. Nytt barnområde i skidanläggningen byggs med åkband och vi köper in ytterligare snökanoner. Vi investerar i 6 laddstationer för elbilar i stugbyn. Wifinätet i stugbyn byggs ut. Vi renoverar 20-talet Ekorre stugor.

2017 En tredje lodge på 157 kvadrat står färdig i februari, vi bygger en multibollarena  (juni) och ett nytt servicehus på campingen under hösten. Vi renoverar alla Utternstugorna under vår och höst.

2018 I sportcentret utvecklar vi höghöjdsbanan med en ny svart bana och nya hinder i de övriga banorna. Vi bygger en minigolfbana med 12 hål. I skidanläggningen köper vi en ny pistmaskin, vi förbättrar Barnbacken genom att förlänga nedfart och lift, samt montera ny ledbelysning. I stugbyn renoverar vi stugor enligt plan.

2019 Rodelbanan invigs i juni, helt ny nationell ledmärkning sätts i verket och vi utvecklar mtblederna. Vi sjösätter en bastuflotte. I skidanläggningen byggs snösystemet ut i Familjebacken. Vi breddar Gamlebacken och sätter ny ledbelysning i Norrbacken.

2020 Vi öppnar berget för liftburen cykling med en ny flowled "Pelikanen" ca 2 km, och bygger en unik Hoppzon med 5 hopplinjer i BikeParken. 22 nya husbilsplatser byggs vid 6-stolsliften och Norrliften. Höghöjdsbanan får nya hinder och rodelbanan får en egen kiosk. Uttjänta 4-stolsliften rivs och ersätts med bygellift.

2021 Ny flowled "Albatrossen" invigs. Höghöjdsbanan byggs ut med nya hinder och en ny Blå bana samt en zipline på 119 m. Fler husbilsplatser byggs och 25 m brett terrassdäck på stranden byggs.

2022 Renovering av gamla Servicehuset på campingen, installation av Camper Clean, 2635 kvm asfalterad pumptrack, 4e Lodge 157 kvm byggs...

2023 Stor renovering av stugbyn genomförs. Ytterligare en bastuflotte köps in och utbyggnad av parkeringen görs. Skidanläggningen uppdaterar snöproduktionsutrustning, pump, rör och belysning.

2024 Intrastruktur vid infart och parkering görs om. Isaberg Base camp byggs på 1900 kvm, camping och ställplatser byggs ut. Jättetrappan har premiär på vandringsled Jättestigen.