Stiftelsen Isabergstoppen

Stiftelsen Isabergstoppen är stiftad av Gislaveds Kommun, Gnosjö kommun och Friluftsfrämjandet. Syftet är att värna om naturreservatet Isaberg och utveckla friluftsverksamheter i området. Stiftelsen grundades 1969.

Isaberg Mountain Resort

Stiftelsen Isabergstoppen
Postadress: Box 122, 335 03 Hestra
Besöksadress: Nissastigen, 335 72 Hestra
Organisationsnummer: 828500-3003

Telefon: 0370-33 93 00
E-post: info@isaberg.com

Kontaktpersoner

Louise Söderlund

VD

Björn Wilck

Vaktmästeri och IT-ansvarig

Camilla Andersson

Chef Housekeeping

Josefine Vickman

Aktivitetschef / Restaurangchef Toppstugan

Timo Kononen

Chef Ekonomi

Marie Nilsson

Chef Gästservice

Ulf Andersson

Chef Drift

Stiftelsen Isabergstoppens styrelse

Ordförande: Marina Josefsson

Ledamöter: Mikael Eriksson, Jan-Olof Bengtsson, Lars Hermansson, Per Hagesjö, Claes Magnusson, Chris Johannesson, Carl-Johan Appelquist, Dejan Stamenkovic, Albin Dyberg & Aida Hallaci.