Bokningsvillkor stugor/lägenheter

För att boka boende hos oss skall du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst. För tillträde till boendet måste minst 1 person i sällskapet vara 18 år.

Stugorna

Alla stugor är utrustade för självhushåll, vilket innebär att de nödvändigaste köksredskapen finns i stugan. Bäddarna har täcken och kuddar. Lakan och handdukar kan beställas vid bokningen eller i receptionen. Lakan skall användas i sängarna. Om sovsäck eller liknande används skall lakan och örngott användas. De täcken och kuddar som finns i stugorna är inte avsedda för att användas utomhus.
Inga möbler får flyttas utomhus.
Husdjur är som regel otillåtna i stugorna men tillåtna i vissa av våra stugor. Om du har för avsikt att medföra husdjur, fråga alltid om detta är tillåtet vid bokning.
Slutstädning görs av gästen, beställs vid bokningstillfället eller senast kl. 11.00, 2 dagar före avresa. Begränsat antal slutstäd per dag.

Har du gjort en bokning med hotellservice så framgår det av bekräftelsen vad som ingår i paketet.

Observera att rökning är förbjuden i alla våra stugor. En saneringsavgift från 8000 SEK kommer att debiteras vid överträdelser mot rökförbudet. Detta gäller även om man tar in husdjur i stugor där detta inte är tillåtet.

Du får inte ladda elbil eller hybridbil från vanligt eluttag, i eller utanför stugan. Detta innebär brandfara. Överträdelse av förbudet debiteras en avgift på 3500 SEK samt kan leda till uppsägning av hyresavtalet. Isaberg Mountain Resort har rätt att koppla ur er laddningskabel om den används för laddning av elfordon på annan plats än anvisad laddplats.

Lägenheterna

Alla lägenheter är utrustade för självhushåll, vilket innebär att de nödvändigaste köksredskapen finns i lägenheten. Lakan och handdukar ingår i priset och finns i lägenheten när ni kommer. De täcken och kuddar som finns i stugorna är inte avsedda för att användas utomhus. Slutstädning ingår i priset, det enda ni ska göra är att ta hand om disken. Inga möbler får flyttas utomhus.
Husdjur är inte tillåtet i lägenheterna.

Observera att rökning är förbjuden i alla våra lägenheter. En saneringsavgift från 5000 SEK kommer att debiteras vid överträdelser mot rökförbudet. Detta gäller även om man tar in husdjur i lägenheterna.

Ankomst och avresa

Incheckning sker i stugor/lägenheter från kl. 15.00, om inget annat avtalats.
Utcheckning sker senast kl. 11.00 avresedagen. Vid beställd slutstädning i stugorna gäller senast kl. 10.00.
Inga pengar återbetalas om ni väljer att avbryta er vistelse tidigare än beräknat. Så snart en utcheckning skett äger vi rätt att hyra ut stugan/lägenheten.
Isaberg Mountain Resort reserverar sig för eventuella förseningar vid incheckning pga. oförutsedda händelser kring eller med boendet. Förseningar rörande incheckningstid kompenseras ej.

Bokning

Vänligen kontrollera din bokning, var noga med att kontrollera ankomst- och avresedatum på bokningsbekräftelsen. Det är gästen som ansvarar för att uppgifterna är korrekta.
Bokningen är bindande så snart ni har erhållit en skriftlig bokningsbekräftelse och du har erlagt bokningsavgiften alt. full betalning. En bokningsavgift på 500 SEK per stuga/lägenhet tas alltid ut vid bokningstillfället, om inget annat avtalats. Denna kostnad är bindande och betalas ej tillbaka. Bokningsavgiften ingår i den totala hyreskostnaden.

Vid bokning online gäller betalning av hela summan med kreditkort vid bokningstillfället. Samma regler för avbokning gäller även då hela summan betalats vid bokningstillfället.

För att muntliga löften ska kunna åberopas måste de vara skriftligen bekräftade. Vid eventuella fel kontaktas Isaberg Mountain Resort omgående.

Betalning

Alla priser är i SEK och inkl. moms.

För bokningar med mer än 60 dagar till ankomst gäller:
Senast 10 dagar efter bokningstillfället skall bokningsavgiften vara betalad. Du har fri avbokning inom dessa 10 dagar. Resterande belopp skall vara betalat senast 40 dagar före ankomst.

För bokningar med mindre än 40 dagar kvar till ankomst gäller:
Hela hyresbeloppet skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, om inget annat avtalats. Du har fri avbokning inom dessa 10 dagar.

För bokningar med mindre än 14 dagar till ankomst gäller:
Stugan/lägenheten skall betalas omgående efter bokningstillfället, om inget annat avtalats. Du har fri avbokning inom 3 dagar från bokningstillfället.

Observera att du endast får 1 bekräftelse där datumet då eventuell bokningsavgift och slutlikvid skall vara oss tillhanda specificeras.
Vid betalning skall bokningsnummer och namn uppges. Vid betalning till vårt konto i Danmark räknar du om beloppet i SEK till DKK efter gällande dagskurs. Eventuell mellanskillnad ordnas på plats vid ankomst.

Om inte bokningsavgiften eller hyresbeloppet betalas inom avtalad tid har vi rätten att avboka din bokning varpå avbokningsreglerna träder i kraft.

Vid bokning online gäller betalning av hela summan med kreditkort vid bokningstillfället. Samma regler för avbokning gäller även då hela summan betalats vid bokningstillfället.

Avbokning/Ombokning

Önskar du avboka senast 40 dagar innan ankomst avbokar vi stugan/lägenheten och återbetalar det inbetalade beloppet exklusive bokningsavgiften. Sker avbokning när hela hyresbeloppet är betalat kräver vi läkarintyg. Då behåller vi bokningsavgiften och resterande återbetalas.

Vid avbokning/ombokning av en stuga i en gruppbokning om flera stugor/lägenheter gäller läkarintyget endast för stugan/lägenheten som den personen med läkarintyget tillhör.
Du kan flytta din bokning till ett nytt datum fram till dagen före ankomst. Vid byte till billigare period utgår ingen återbetalning av mellanskillnaden. Vid byte till dyrare period betalar du mellanskillnaden.

Bokade tillägg kan avbokas fritt fram till och med dagen före första giltighetsdag. Hit hör alla bokade tillägg till boendet så som slutstädning, sänglinne samt frukost.

Snögaranti under vintersäsongen
(för datum, se här)

För gäster boende i stugor/lägenheter hos oss finns snögaranti. Snögarantin innebär att skidanläggningen skall ha minst 2 backar öppna på er ankomstdag. Kan vi inte ha detta har du möjlighet att avboka och få pengarna tillbaka för er bokning. Information skall kunna lämnas senast 2 dagar före ankomst. Gäller ej konferensgäster.

Rättigheter

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick och om vi inte kan åtgärda detta har du rätt att säga upp avtalet. I stället för uppsägning av hyresavtalet kan du begära en nedsättning av hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas till oss snarast efter händelsen så att vi får chansen att rätta till dem.

Skyldigheter

Du ansvarar för att läsa igenom din bekräftelse och säkerställa att allt stämmer. Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler och anvisningar som råder. Du blir ersättningsskyldig för alla eventuella skador som uppstår på stugan/lägenheten och dess inventarier när du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Stugan/lägenheten får inte användas för något annat syfte än vad som avtalats om vid bokningen. Fler personer än vad som angavs vid bokningen får inte övernatta i stugan, lägenheten eller på tomten. Camping får endast ske på anvisad plats. Städning av stugan måste ske i enlighet med de anvisningar som erhålls vid ankomst. Om detta inte görs erhåller vi rätten att utföra städningen på din bekostnad. Samtliga nycklar till bokad stuga/lägenhet skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 SEK per nyckel. Mellan kl. 23.00-07.00 skall du och ditt sällskap iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Vi har rätt att säga upp avtal om bokningsvillkoren inte följs, du äger då ingen rätt att återfå någon del av det inbetalade beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av dig. Du är fullt ansvarig för din egendom under din vistelse. Du använder din hemförsäkring vid stöld. Vi står ej för din självrisk. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Lås alltid in personliga tillhörigheter över natten.

Force majeure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan vi upphäva avtalet. Vi meddelar dig detta omgående. Vi är i sådana fall skyldiga att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av stugan/lägenheten samt tilläggstjänster.

Om vi inte kommer överens

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att framföra dina klagomål. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) .

Personuppgifter

Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dessa uppgifter endast används av oss och våra samarbetspartners. Genom registrering av personuppgifter samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte. Du har naturligtvis rätt att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig denna användning. Vi sparar uppgifter som är lämnade vid bokning i 2 år. Fullständig information angående GDPR hittar du på vår hemsida.