Ett myller av leder där alla hittar sin favorit

Från toppen av vårt berg och ut över landskapet runt omkring ringlar sig ett nätverk av leder. Här finns något för alla, oavsett önskemål om längd, banprofil, fallhöjd och krav på teknisk färdighet - eller mod! Du väljer själv mellan lugna konditionsbyggande pulsintervall i landskapet och högpuls-utmaningar utför bergets branter.

Vilken led passar dig?

Lätt

Relativt slät utan oundvikliga hinder.
Bredd minst 90 cm
Hinder max 5 cm
Lutning max 5%

 

 Mellan

Körbara stenar och rötter upp till 20 cm kan förekomma.
Bredd minst 60 cm
Hinder max 20 cm
Lutning max 10%

 Svår

Större, lösa stenar/rötter. Hinder med fall och hopp.
Bredd minst 30 cm
Hinder max 40 cm
Lutning max 15%

 

 Mycket svår

Oväntade, svårpasserade hinder. Brant och dåligt underlag.
Bredd minst 15 cm
Hinder max 40 cm
Lutning max 20%

Warning Triangle

Viktigt!

All cykling hos oss sker på egen risk. Använd alltid cykelhjälm!
Cyklar du downhill rekommenderar vi full-face hjälm och ryggskydd.

Led Info Nivå Öppen?
Pelikanen Flowled 2 km - Stängd inför träning/tävling
Albatrossen Flow-/hoppled 1,5 km - Stängd inför träning/tävling
Jättestigen Enduroled, 1,1 km - Stängd inför träning/tävling
The Nor Way Teknisk Enduroled, 360m - Stängd inför träning/tävling
No Mercy Brant och snabb Enduroled, 620 m. - Stängd inför träning/tävling
Piece of Cake Stenig och teknisk Single track, 290 m - Stängd inför träning/tävling
310 Altitude 4,1 km - Stängd inför träning/tävling
Big Foot Climb 900 m - Stängd inför träning/tävling
SM-serporna XC-led, 1,1 km - Stängd inför träning/tävling
Slash Enduroled, 360 m - Stängd inför träning/tävling
Stubbe Enduroled, 570 m - Stängd inför träning/tävling
Trollskog Enduroled, 550 m - Stängd inför träning/tävling
XC-trail XC-led, 1,4 km - Stängd inför träning/tävling
Ragnarök Enduroled, 430 m - Stängd inför träning/tävling
Blue Berry XC-led, 13,2 km
Super Nova XC-led, 830 m
Hilly Billy XC-led, 2,9 km
Foxie XC-led, 560 m
Ekorrestigen XC-led, 1,1 km. Sista delen avstängd pga. byggnation. Vänligen observera skyltning.
White Duck XC-led, 2 km
Pink Lady 8,1-9,6 km, beroende på vägval.
Shiny Roots XC-led, 2 km
Moose Bumps XC-led, 445 m
Skogsmusen XC-led, 445 m
Warning Circle Blue

Cykla alltid på nya leder i tre steg!

1. Preride - Checka leden i långsamt tempo
2. Reride - Åk igenom leden under kontroll
3. Freeride - Höj hastigheten lite och ha kul!