Ett myller av leder där alla hittar sin favorit

Från toppen av vårt berg och ut över landskapet runt omkring ringlar sig ett nätverk av leder. Här finns något för alla, oavsett önskemål om längd, banprofil, fallhöjd och krav på teknisk färdighet - eller mod! Du väljer själv mellan lugna konditionsbyggande pulsintervall i landskapet och högpuls-utmaningar utför bergets branter.

Vilken led passar dig?

Lätt

Relativt slät utan oundvikliga hinder.
Bredd minst 90 cm
Hinder max 5 cm
Lutning max 5%

 

 Mellan

Körbara stenar och rötter upp till 20 cm kan förekomma.
Bredd minst 60 cm
Hinder max 20 cm
Lutning max 10%

 Svår

Större, lösa stenar/rötter. Hinder med fall och hopp.
Bredd minst 30 cm
Hinder max 40 cm
Lutning max 15%

 

 Mycket svår

Oväntade, svårpasserade hinder. Brant och dåligt underlag.
Bredd minst 15 cm
Hinder max 40 cm
Lutning max 20%

Warning Triangle

Viktigt!

All cykling hos oss sker på egen risk. Använd alltid cykelhjälm!
Cyklar du downhill rekommenderar vi full-face hjälm och ryggskydd.

Led Info Nivå Öppen?
Pelikanen Flowled 2 km
Albatrossen Flow-/hoppled 1,5 km - Öppen helger framåt
Jättestigen Enduroled, 1,1 km
The Nor Way Teknisk Enduroled, 360m
No Mercy Brant och snabb Enduroled, 620 m
Piece of Cake Stenig och teknisk Single track, 290 m
310 Altitude 4,1 km
Big Foot Climb 900 m
SM-serporna XC-led, 1,1 km
Slash Enduroled, 360 m
Stubbe Enduroled, 570 m
Trollskog Enduroled, 550 m
XC-trail XC-led, 1,4 km
Ragnarök Enduroled, 430 m
Blue Berry XC-led, 13,2 km
Super Nova XC-led, 830 m
Hilly Billy XC-led, 2,9 km
Foxie XC-led, 560 m
Ekorrestigen XC-led, 1,1 km
White Duck XC-led, 2 km
Pink Lady 8,1-9,6 km, beroende på vägval.
Shiny Roots XC-led, 2 km
Moose Bumps XC-led, 445 m
Skogsmusen XC-led, 445 m
Warning Circle Blue

Cykla alltid på nya leder i tre steg!

1. Preride - Checka leden i långsamt tempo
2. Reride - Åk igenom leden under kontroll
3. Freeride - Höj hastigheten lite och ha kul!