Camper Clean - automatisk tömningsstation

Med den helautomatiska tömnings- och rengöringsstationen CamperClean får du en smidig lösning för tömning av kassetten. CamperClean tömnings- och rengöringsstation fungerar som en biltvätt. Innehållet i kassetten sugs upp för att sedan rengöras med vatten. Efter avslutad kassettrengöring är den klar för användning och fylld med rätt mängd vatten och mikrobiologiska sanitära tillsatser. Ingen stank eller risk för att vara i kontakt med innehållet. 

I brunnen intill skåpet är det automatisk tömning av gråvatten för husbilar. Utrustad med spolning och värme.
OBS! Den automatiska tömningen av gråvatten för husbilar är ur funktion tills vidare!