Bokningsvillkor camping

För att boka boende hos oss skall du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst. För tillträde till boendet måste minst 1 person i sällskapet vara 18 år.

Bokning

I grundpriset för våra platser inne på campingområdet ingår campingtomt med tv-uttag. Elektricitet ingår sommartid, vintertid tillkommer elektricitet efter förbrukning på priset.

I grundpriset för våra husbilsplatser ingår elektricitet.

I grundpriset för våra tältplatser ingår ej elektricitet.

Ankomst och avresa

Incheckning på campingen sker från kl. 13.00, om inget annat avtalats.
Utcheckning sker senast kl. 12.00 avresedagen.

Betalning

Alla priser är i SEK och inkl. moms.
Betalning sker vid ankomst/avresa.
Vid onlinebokning gäller betalning av hela summan med kreditkort vid bokningstillfället. El tillkommer vintertid, betalas då på plats efter förbrukning.
Samma regler för avbokning gäller även då hela summan betalats vid bokningstillfället.

Avbokning

Avbokning skall ske senast dagen före ankomst för kostnadsfri avbokning.

Säsongsplats

Förskottsbetalning gäller vid säsongsplatsbokning eller månadsbokning.
Vid säsongsplatsbokning betalas en bokningsavgift på 800 SEK inom 10 dagar från bokningstillfället. Slutbetalning skall vara oss tillhanda 40 dagar före ankomst.

Observera att du endast får 1 bekräftelse där datumet då eventuell bokningsavgift och slutlikvid skall vara oss tillhanda specificeras.
Vid betalning skall bokningsnummer och namn uppges. Vid betalning till vårt konto i Danmark räknar du om beloppet i SEK till DKK efter gällande dagskurs. Eventuell mellanskillnad ordnas på plats vid ankomst.

Om inte bokningsavgiften eller hyresbeloppet betalas inom avtalad tid har vi rätten att avboka din bokning varpå avbokningsreglerna träder i kraft.

Vid avbokning av säsongsplats då bokningsavgiften är betalad behåller vi bokningsavgiften, motsvarande 800 SEK. Sker avbokning när hela hyresbeloppet är betalat kräver vi läkarintyg. Då behåller vi bokningsavgiften och resterande återbetalas.

Snögaranti under vintersäsongen
(för datum, se här)

För gäster boende på campingen hos oss finns snögaranti. Snögarantin innebär att skidanläggningen skall ha minst 2 backar öppna på er ankomstdag. Kan vi inte ha detta har du möjlighet att avboka och få inbetalda pengarna tillbaka för er bokning. Information skall kunna lämnas senast 2 dagar före ankomst. Gäller ej säsongsgäster.

Rättigheter

Om vi inte tillhandahåller tomten i utlovat skick och om vi inte kan åtgärda detta har du rätt att säga upp avtalet. I stället för uppsägning av hyres-avtalet kan du begära en nedsättning av hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen bör anmälas till oss snarast efter händelsen så att vi får chansen att rätta till dem.

Skyldigheter

Du ansvarar för att läsa igenom din bekräftelse och säkerställa att allt stämmer. Du måste vårda tomten och serviceutrymmen väl och följa de ordningsregler och anvisningar som råder. Du blir betalningsskyldig för alla eventuella skador som uppstår på tomten eller serviceutrymmen och dess inventarier när du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Ett objekt per plats. Tomten får inte användas för något annat syfte än vad som avtalats om vid bokningen Fler personer än vad som angavs vid bokningen får inte övernatta på tomten. Camping får endast ske på anvisad plats. Samtliga nycklar till bokad tomt skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 SEK per nyckel. Mellan kl. 23.00-07.00 skall du och ditt sällskap iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Vi har rätt att säga upp avtal om bokningsvillkoren inte följs, du äger då ingen rätt att återfå någon del av ev. inbetalat belopp. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av dig. Du är fullt ansvarig för din egendom under din vistelse. Du använder din hemförsäkring vid stöld. Vi står ej för din självrisk. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Lås alltid in personliga tillhörigheter över natten.

Force majure

Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan vi upphäva avtalet. Vi meddelar dig i så fall detta omgående. Vi är i sådana fall skyldiga att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av tomten samt ev. tilläggstjänster.

Om vi inte kommer överens

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjlig-heter att få rättelse kan minska om du dröjer med att framföra dina klagomål. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) .

Personuppgifter

Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dessa uppgifter endast används av oss och våra samarbetspartners. Genom registrering av personuppgifter samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte. Du har naturligtvis rätt att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig denna användning. Vi sparar uppgifter som är lämnade vid bokning i 2 år. Fullständig information angående GDPR hittar du på vår hemsida.