Elsäkerhet på Isabergs Camping

Här är ett par regler att tänka på gällande anslutning till elnät på vår camping.
Våra elstolpar ger 16 ampere och 230 volt. Det går alltså inte att koppla en "vanlig" elsladd med vanligt eluttag till dessa stolpar. Det är förenligt med livsfara och är förbjudet på Isabergs camping.

* Kabeln får vara högst 25m lång, inga skravsladdar får användas.
   Kabeln får ej vara upprullad på en kabelvinda.

* Kabeln skall vara jordad och ha en ledarea av 2,5mm2

* EU-kontakt för anslutning (se bild nedan) 

* Se till att kontakten tryckt ända in i botten

* Se till att er utrustning är godkänd för utomhusbruk (ex. förgreningsdosa är ej tillåtet)

* Tänk på att det är ditt ansvar att se till att din utrustning är
   godkänd!

 
På alla nya elstolpar finns en låsbar sprint vid eluttaget så att man kan låsa fast sin elkabel.

För att låsa fast sprinten krävs ett hänglås där godstjockleken på bygeln är max 5mm. Vänligen ta med detta om ni önskar låsa fast er elkabel mot stolpen.

Godkänd EU-kontakt för anslutning:

eukontakt

Förgreningsdosa är EJ tillåtet att använda: