Användarvillkor på Isaberg Webbplats

Nedan ser ni användarvillkor för webbplatsen Isaberg Mountain Resort. För frågor ber vi dig kontakta Kundservice som du når genom att skicka e-post till info@isaberg.com

1 WEBBPLATSENS VILLKOR

1.1 Denna webbplats ägs och drivs av Isaberg Mountain Resort(Stiftelsen Isabergstoppen org nr. 828500-3003). 

1.2 Dessa villkor (”Användarvillkoren”) gäller för allt ditt användande av webbplatsen. Genom att ha åtkomst till, besöka och använda webbplatsen bekräftar du ditt samtycke till de vid varje tillfälle gällande villkoren för webbplatsen.

1.3 Användare förbinder sig även att inte kränka svensk lag vid användandet av webbplatsen.

2 ÄNDRING AV WEBBPLATS OCH ANVÄNDARVILLKOR

2.1 För att förbättra din användning av denna webbplats kan Isaberg Mountain Resort komma att göra ändringar.

2.2 Isaberg Mountain Resort förbehåller sig rätten att, utan föregående upplysning, göra de förbättringar, förändringar, tillägg eller borttagande av information på webbplatsen som Isaberg Mountain Resort anser nödvändiga. Vidare förbehåller sig Isaberg Mountain Resort rätten att göra ändringar i dessa Användarvillkor. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen efter att sådana ändringar har publicerats accepterar du ändringarna.

3 HYPERLÄNKAR

3.1 Isaberg Mountain Resorts webbplats kan innehålla hyperlänkar till webbsidor vilka ägs och tillhandahålls av tredje man. Användandet av sådana länkar innebär att du lämnar Isaberg Mountain Resorts webbplats.

3.2 Isaberg Mountain Resort råder inte i något avseende över utformningen av, eller kan påverka innehållet på, webbsidor vilka tillhandahålls av tredje man. Följaktligen bär Isaberg Mountain Resort inget ansvar för innehållet på sådana webbsidor.

3.3 Att Isaberg Mountain Resort tillhandahåller sådana länkar innebär inte att Isaberg Mountain Resort ställer sig bakom den information, produkt eller tjänst som erbjuds via en hyperlänk.

3.4 Eftersom Isaberg Mountain Resort inte heller ansvarar för hantering och sekretess av din personliga information på dessa av tredje man ägda sidor rekommenderar Isaberg Mountain Resort dig att läsa de villkor som är tillämpliga för användningen av webbplatsen i fråga. Användningen av sidor tillhandahållna av tredje man sker uteslutande på användarens egen risk.

5 ANSVARSBEGRÄNSNING

5.1 Isaberg Mountain Resort lämnar inga garantier i fråga om webbplatsen funktion eller tillgänglighet.

5.2 Inte heller garanterar Isaberg Mountain Resort att den information som hålls tillgänglig på webbplatsen är korrekt eller fullständig. Detta gäller information om såväl produkter, tjänster och erbjudanden som annan information som tillhandahålls på webbplatsen.

5.3 Således utesluts allt ansvar för såväl direkt som indirekt skada orsakad av webbplatsens utnyttjande eller information som webbplatsen tillhandahåller i den mån inte annat följer av tvingande lag.

6 ANVÄNDNING OCH HANTERING AV COOKIES

6.1 Isaberg Mountain Resort använder sig av ”cookies” för att underlätta användningen och utnyttjandet av Isaberg Mountain Resort webbplats.

6.2 En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara på en webbplatsbesökares hårddisk. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats. Information som sparas med hjälp av en cookie kan röra hur en webbplatsanvändare utnyttjat webbplatsen, vilken typ av webbläsare webbanvändaren använder och vilka webbsidor användaren har besökt. Cookien möjliggör för Isaberg Mountain Resort att förbättra ditt besök på Isaberg Mountain Resorts webbplats.

6.3 En permanent cookie ligger kvar på användarens dator under en bestämd tid. En sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en hemsida. Sessionscookien försvinner när användaren stänger sin webbläsare. Isaberg Mountain Resort använder sig av både permanenta cookies och session cookies. Isaberg Mountain Resort kan även komma att använda sig av tredje partscookies.

6.4 Om användaren inte vill tillåta cookies kan användaren välja att ändra inställningarna i användarens webbläsare så att cookies inte accepteras. Om användare inte accepterar cookies kan detta påverka webbplatsen funktionalitet.

7 SÄKERHET PÅ WEBBPLATSEN

7.1 Isaberg Mountain Resort, samt våra samarbetsbolag kommer att använda den information du lämnar vid transaktioner på webbplatsen. Sådan information omfattas av kredit- och betalkortsuppgifter samt adresser för leverans och fakturor.

7.2 Isaberg Mountain Resort vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda de uppgifter du lämnar på webbplatsen i samband med transaktioner. Isaberg Mountain Resort garanterar dock inte säkerheten för de uppgifter du lämnar ut.