Välkommen till Isaberg Mountain Resort!

BOKNINGSVILLKOR — stugboende

För att boka boende hos oss skall du vara 18 år. Legitimering sker vid ankomst. För tillträde till boendet måste minst 1 person i sällskapet vara 18 år.

Stugorna
Alla stugor är utrustade för självhushåll, vilket innebär att de nödvändigaste köksredskapen finns i stugan. Bäddarna har täcken och kuddar. Lakan och handdukar kan beställas vid bokningen eller i receptionen. Lakan skall användas i sängarna. Om sovsäck eller liknande används skall lakan och örngott användas. De täcken och kuddar som finns i stugorna är inte avsedda för att användas utomhus. Inga möbler får flyttas utomhus. Husdjur är tillåtna i vissa av våra stugor, detta måste meddelas vid bokning. Slutstädning görs av gästen, beställs vid bokningstillfället eller senast kl. 11.00, 2 dagar före avresa. Begränsat antal slutstäd per dag.

Observera att rökning är förbjuden i alla våra stugor. En saneringsavgift från 8000 SEK kommer att debiteras vid överträdelser mot rökförbudet. Detta gäller även om man tar in husdjur i stugor där detta inte är tillåtet.

Ankomst och avresa
Incheckning sker i stugorna från kl. 15.00, om inget annat avtalats.
Utcheckning sker senast kl. 11.00 avresedagen. Vid beställd slutstädning gäller 10.00.
Inga pengar återbetalas om ni väljer att avbryta er vistelse tidigare än beräknat. Så snart en utcheckning skett äger vi rätt att hyra ut stugan.

Bokning
Bokningen är bindande så snart vi bekräftat den och du har erlagt bokningsavgiften alt. full betalning. En bokningsavgift på 500 SEK per stuga tas alltid ut vid bokningstillfället, om inget annat avtalats. Denna kostnad är bindande och betalas ej tillbaka. Bokningsavgiften ingår i den totala hyreskostnaden.

Betalning
För bokningar med mer än 60 dagar till ankomst gäller:
Senast 10 dagar efter bokningstillfället skall bokningsavgiften vara betalad. Resterande belopp skall vara betalat senast 40 dagar före ankomst.
För bokningar med mindre än 40 dagar kvar till ankomst gäller:
Hela hyresbeloppet skall betalas inom 10 dagar från bokningstillfället, om inget annat avtalats.
För bokningar med mindre än 14 dagar till ankomst gäller:
Stugan skall betalas omgående efter bokningstillfället, om inget annat avtalats.

Observera att du endast får 1 bekräftelse där datumet då eventuell bokningsavgift och slutlikvid skall vara oss tillhanda specificeras.
Vid betalning skall bokningsnummer och namn uppges. Vid betalning till vårt konto i Danmark räknar du om beloppet i SEK till DKK efter gällande dagskurs. Eventuell mellanskillnad ordnas på plats vid ankomst.

Om inte bokningsavgiften eller hyresbeloppet betalas inom avtalad tid har vi rätten att avboka din bokning varpå avbokningsreglerna träder i kraft.

Vid bokning online gäller betalning av hela summan med kreditkort vid bokningstillfället. Samma regler för avbokning gäller även då hela summan betalats vid bokningstillfället.

Avbokning
Önskar du avboka senast 40 dagar innan ankomst avbokar vi stugan och återbetalar det inbetalade beloppet exklusive bokningsavgiften. Sker avbokning när hela hyresbeloppet är betalat kräver vi läkarintyg. Då behåller vi bokningsavgiften och resterande återbetalas.

Snögaranti under vintersäsongen (för datum, se hemsidan)
För gäster boende i stugor hos oss finns snögaranti. Snögarantin innebär att skidanläggningen skall ha minst 2 backar öppna på er ankomstdag. Kan vi inte ha detta har du möjlighet att avboka och få pengarna tillbaka för er bokning. Information skall kunna lämnas senast 2 dagar före ankomst. Gäller ej konferensgäster.

Rättigheter
Om vi inte tillhandahåller stugan i utlovat skick och om vi inte kan åtgärda detta har du rätt att säga upp avtalet. I stället för uppsägning av hyresavtalet kan du begära en nedsättning av hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen skall anmälas till oss snarast efter händelsen så att vi får chansen att rätta till dem.

Skyldigheter
Du ansvarar för att läsa igenom din bekräftelse och säkerställa att allt stämmer. Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler och anvisningar som råder. Du blir ersättningsskyldig för alla eventuella skador som uppstår på stugan och dess inventarier när du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Stugan får inte användas för något annat syfte än vad som avtalats om vid bokningen. Fler personer än vad som angavs vid bokningen får inte övernatta i stugan eller på tomten. Camping får endast ske på anvisad plats. Städning av stugan måste ske i enlighet med de anvisningar som erhålls vid ankomst. Om detta inte görs erhåller vi rätten att utföra städningen på din bekostnad. Samtliga nycklar till bokad stuga skall återlämnas vid utcheckning. Ej återlämnade nycklar debiteras med 500 SEK per nyckel. Mellan kl. 23.00-07.00 skall du och ditt sällskap iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster. Vi har rätt att säga upp avtal om bokningsvillkoren inte följs, du äger då ingen rätt att återfå någon del av det inbetalade beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av dig. Du är fullt ansvarig för din egendom under din vistelse. Du använder din hemförsäkring vid stöld. Vi står ej för din självrisk. Vi ansvarar inte för kvarglömda saker. Lås alltid in personliga tillhörigheter över natten.

Force majeure
Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan vi upphäva avtalet. Vi meddelar dig detta omgående. Vi är i sådana fall skyldiga att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av stugan samt tilläggstjänster.

Om vi inte kommer överens
Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att framföra dina klagomål. Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamations-nämnden (ARN) .

Personuppgifter
Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dessa uppgifter endast används av oss och våra samarbetspartners. Genom registrering av personuppgifter samtycker du till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte. Du har naturligtvis rätt att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig denna användning. Vi sparar uppgifter som är lämnade vid bokning i 2 år. Fullständig information angående GDPR hittar du på vår hemsida.