Bookingvilkår Stugbyn

Disse vilkår gælder mellem Isaberg Mountain Resort og den, som selv eller gennem en anden person booker eller opretter en aftale, i henhold til det, som er angivet i bekræftelsen. Bestilleren angives som Kunde i vilkårene og øvrige rejsende angives som gæster. Bookingen/aftalen kan gælde ophold i hytte i Isaberg Mountain Resort, andre produkter og tjenester eller en kombination af disse, såkaldt pakkerejse.

Booking for privatperson
For at booke/indgå en aftale med Isaberg Mountain Resort gældende for ophold, skal kunden være mindst 18 år. Legitimering sker ved ankomst. Opfyldelse af aldersgrænse er et krav for at få adgang til boligen. Hvis kunden ved ankomst til boligen ikke opfylder aldersgrænsen, gælder reglerne for afbestilling.

Bookning af ophold - Isaberg!
I grundprisen indgår leje af hytte, elektricitet, vand og senge/ekstra senge inkl. dyne og hovedpude efter Isaberg Mountain Resorts beskrivelse, variationer af planløsning/indretning kan forekomme. Kunden samt gæster må ikke anvende hytten til andet end fritidsformål, hvis intet andet er aftalt i forbindelse med bookningen.
Antallet af personer i boligen må maksimalt være det antal senge, som boligen er udrustet med. På opholdspriser er der ingen børne- eller ekstrasengsrabatter. Ved særlige ønsker m.h.t. husdyr, børneseng/barnestol eller tilpasning af indretning til gæster med funktionshandicap, skal disse fremføres på bestillingstidspunktet. Øvrige ønsker tilgodeses, hvis det er muligt. Isaberg Mountain Resort informerer om hyttenummer tidligst ved ankomst. Isaberg Mountain Resort forbeholder sig ret til at bytte ophold til et andet ophold på samme niveau eller opgradere.
I grundprisen indgår ikke sengelinned, håndklæder eller afrejserengøring. Dette kan tillægsbestilles efter gældende prisliste. Ved booking af hytte med hotelservice indgår sengelinned, rengøring og morgenmad (alt. morgenmadskurv) i grundprisen. Ved ophold med hotelservice bor børn under 12 år gratis og betaler kun for deres morgenmad på stedet.

Snegaranti
(Gælder forudbestemte datoer, se hjemmesiden under "Snegaranti")
For fritidsgæster med ophold i hytter på Isaberg Mountain Resort findes der snegaranti. Snegarantien betyder, at skianlægget skal have mindst 2 bakker åbne på kundens ankomstdag. Kan skianlægget ikke levere dette, har man mulighed for at afbooke og få pengene tilbage for sin booking. Information om dette kan gives tidligst 2 dage før ankomst. Gælder ikke konferencegæster.

Booking af ekstra produkter
Forhåndsbookning af sengelinned kan foretages frem til og med ankomstdagen og betales på stedet. Slutrengøring kan forudbestilles frem til kl. 11.00, 2 dage før afrejse.

Bookingbekræftelse
Ved modtagelse af bookningbekræftelsen skal denne kontrolleres, så alle oplysninger stemmer. Det er kunden, som er ansvarlig for at oplysningerne på bookingbekræftelsen er korrekte.
Bookingbekræftelse sendes via e-mail eller via post.
I tilfælde af fejl skal Isaberg Mountain Resort kontaktes inden for 7 dage fra modtagelsen af bekræftelsen.

Betaling
Betaling er opdelt i depositum og slutbetaling. Inden betaling af depositum/slutbetaling, kontroller venligst, at alle oplysninger stemmer. Det er kunden, som er ansvarlig for at oplysningerne stemmer.
Depositum er på 500 SEK pr. hytte og skal være Isaberg Mountain Resort i hænde senest 10 dage efter bookingtidspunktet.
Slutbetaling skal være Isaberg Mountain Resort i hænde senest 40 dage inden ankomst. Ved booking senere end 40 dage inden ankomst gælder omgående slutbetaling af hele beløbet.
Ved betaling via Internetbank skal bookingnummer og navn på kunden altid angives.
Kunden skal altid kontakte receptionen på Isaberg Mountain Resort for at afbestille.
Hvis delbetaling eller slutbetaling ikke er betalt til tiden, forbeholder Isaberg Mountain Resort sig retten til at afbestille bookningen.
Isaberg Mountain Resort sender en betalingspåmindelse. Isaberg Mountain Resort sender ikke betalingsbekræftelser. For at få adgang til booket bolig skal hele lejebeløbet være betalt.

Vid onlinebookning gælder betaling af hele summen på bookingtidspunktet.
De samme afbestillingsregler gælder, selv om det fulde beløb betales på tidspunktet for reservationen.

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt eller mundtligt til receptionen på Isaberg Mountain Resort. Opgiv altid navn, bookingnummer og booket ankomstdag.
Ved afbestilling, når kun depositum er betalt, beholder Isaberg Mountain Resort depositum, som er 500 SEK pr. hytte.
Ved afbestilling hvor hele beløbet er betalt kræver Isaberg Mountain Resort lægeerklæring. I dette tilfælde beholder Isaberg Mountain Resort depositum 500 SEK pr. hytte og det resterende beløb returneres til kunden.

Reklamation
Klager over hytten skal fremføres til receptionen på Isaberg Mountain Resort, så snart som muligt, dog senest kl. 15.00 dagen efter ankomst. Fejl, som opstår under dit ophold, skal omgående meddeles til receptionen på Isaberg Mountain Resort.
Hvis hytten, som er lejet, ikke opfylder det lovede og Isaberg Mountain Resort ikke kan afhjælpe dette, har du ret til at opsige aftalen.
Hvis enighed ikke kan opnås, henviser vi til Visitas Ansvarsnämnd.

Ansvar for ejendom/skyld i skade
Isaberg Mountain Resort tager ikke ansvar for glemte sager. Glemte sager opbevares i 3 måneder, dog ikke hygiejneartikler. Kontakt receptionen på Isaberg Mountain Resort angående glemte sager. Skade som påføres kunden eller gæsten efter forsømmelse fra Isaberg Mountain Resorts side, skal erstattes. Kunden/gæsten skal i så fald anmelde dette omgående til receptionen på Isaberg Mountain Resort. Kunden/gæsten er på sin side ansvarlig for skade i de tilfælde, kunden/gæsten selv eller nogen i dennes selskab, ved forsømmelse, har forvoldt skaden. Se også "Øvrige pligter"

Øvrige pligter
•I lejeperioden er kunden/gæsterne ansvarlig for det lejede og følge de ordensregler, anvisninger og bestemmelser, som gælder.  
• Kunden/gæsterne skal mellem 23:00 og 07:00 iagttage størst mulige hensyn og stilhed i forhold til andre gæster.
• Kunden/gæsterne er erstatningspligtig for skader forvoldt på ejendommen og dens inventarer i de tilfælde skaden er opstået ved, at kunden/gæsterne i selskabet eller nogen anden, som har fået adgang til boligen har været skødesløs. Eventuelle beskadigelser skal omgående anmeldes til receptionen på Isaberg Mountain Resort med henblik på afregning herfor inden afrejsen.
• Kunden/gæsterne i selskabet må ikke opstille telt, campingvogn eller autocamper på grunden. Ej heller må man installere musikanlæg eller anden forstyrrende udrustning i boligen eller i direkte forbindelse til boligen.
• Kunden/gæsten skal følge de bestemmelser, som gælder for hytten angående rygeforbud og evt. husdyrsforbud.
• Eventuelle overtrædelser forfølges. Overtrædelse af røg- og husdyrforbud debiteres med en afgift på 3000 SEK for hyttetype Ekorren, Uttern, Räven og Rådjuret og 6500 SEK for hyttetype Älgen.

Rengøring
Hvis afrejserengøring ikke er bestilt, udføres rengøring af kunde/gæst ifølge rengøringsinstruktioner inden afrejse. Kontrolbesøg gælder kun hytte Älgen og tidspunkt for dette meddeles ved ankomst. Glemt eller utilstrækkelig rengøring debiteres med en afgift fra 1400 SEK.

Nøgler
Samtlige nøgler til booket hytte skal tilbageleveres ved udtjekning. For ikke tilbageleverede nøgler debiterer Isaberg Mountain Resort 500 SEK pr. nøgle.

Aftalebrud
Dette er en aftale oprettet mellem kunden (bestilleren) og Isaberg Mountain Resort. Aftalen er bindende og godkendt af kunden ved betaling af depositum.
Aftalen ophører at gælde med øjeblikkelig virkning hvis:
• Bookingvilkårene ikke opfyldes.
• Kunden/gæsterne i selskabet optræder forstyrrende i hytte- eller campingområdet.
• Kunden/gæsterne i selskabet begår hærværk el. lign. i hytte- eller campingområdet.
• Hytten anvendes til ikke aftalt formål.
Hvis aftalebrud sker, skal kunden/gæsterne i selskabet omgående flytte ud af hytten og har ikke ret til at få nogen form for refusion af det indbetalte beløb. Ved ødelæggelse eller forstyrrende optræden kan erstatning kræves af kunden.

Force majeure
Ved krig, naturkatastrofer, strejke eller andre hændelser, som er at betragte som force majeure, kan Isaberg Mountain Resort ophæve aftalen, og gæsten skal hurtigst muligt underrettes. Isaberg Mountain Resort er i sådanne tilfælde  pligtig til at tilbagebetale indbetalte beløb, fratrukket den brug og de tillægsprodukter der på det givne tidspunkt har været.

Personoplysninger
Isaberg Mountain Resort er ansvarlig for behandlingen af ​​de personlige data, du registrerer. Isaberg Mountain Resort behandler dine personlige data med henblik på at administrere bookning og betaling. Personoplysninger kan anvendes med henblik på markedsføring af Isaberg Mountain Resort, og Swecamp kæden, som Isaberg Mountain Resort tilhører. Dette gælder kun Isaberg Mountain Resort, og SweCamp egne produkter og tjenester samt andre produkter og tjenester på vegne af virksomheder og organisationer, som Isaberg Mountain Resort og Swecamp samarbejder med.
Du kan, en gang om året uden beregning og efter skriftlig anmodning, få indsigt i de registrerede data, hvorfra oplysningerne er hentet, og få oplysninger om eventuelle modtagere, til hvem oplysningerne videregives. Du har ret til på ethvert tidspunkt at anmode om en korrektion af ændrede eller ukorrekte data. Du kan også oplyse, at du har indsigelser mod dine personlige data bliver brugt til markedsføring. For spørgsmål, kontakt venligst Isaberg Mountain Resort - Postboks 122 335 03 Hestra - Telefon +46 0370 til 339.300.