Historie

Isaberg har en lang tradition som ferie- og rekreationssted for friluftsmennesker. Allerede da det var "Helsebringende og styrkende i fjeldene..." omfattede det også Smålandsfjeldene. Om dekadencen var lige så udbredt, lader vi være usagt...

Tidlig historie
Niz og Finnveden nævnes i de islandske sagaer. Der findes et sagn om kong Gylfe og Hjulfhult fra 500-tallet. Gussjöarna og hele søsystemet har nok været anset som hellige i mytologiens verden. Jättestigen minder om sagnene at der har boet jætter i bjerget.


Finnveden er den vikingetids og middelalderlige benævnelse på et af de oprindelige "små lande", nærmere bestemt på den vestligste del af Småland, omfattende de tre herreder Sunnerbo, Västbo og Östbo (det vil sige syd for, vest for og øst for om søen Bolmen). Finnveden udgjorde et vigtigt grænseland mellem Sverige og Danmark frem til Skånelandskaberne blev svenske 1658.

Nissastigen er en urgammel kongevej såkaldt ”stråkkongaväg”, som også var pilgrims- og postdiligencevej.

Under den nordiske syvårskrig 1563-1570 slog Erik XIV lejr i Vik – lige syd for Isaberg - da han i krigens start var på vej med en stor hær for at belejre Halmstad. Han red op på bjergets top for at holde udkig og måske også for at inspicere fyrtårnet der, så den ved behov var færdig til at tages i brug. Stien, han red på, kaldes i dag for Kungslierna.


1900-tallet
Jernbanen Göteborg- Karlskrona/Kalmar blev klar i 1902. I en rejsebeskrivelse, som blev udgivet 1904 af jernbaneselskabet BAJ (Borås-Alvesta-Järnvägar), findes følgende beskrivelse: "Lige ved Hestra station, som ligger ved Agnsjön omhegnet af nåleskov, findes udsigter så storartede, at man ej turde finde deres lige på nærmere hold end langt oppe i Dalarne eller Norrland."

Det første pensionat Lyckeborg byggedes allerede 1914 og efterfulgtes af Turisthotellet 1918, Viks Pensionat (i dag Hestravikens Wärdshus) 1922, Furuhill 1923 og Ådalen 1924.

Efter at der 1915 oprettedes en tegningsliste for bidrag til opførende af udsigtstårn, oprettedes 1919 den økonomiske forening Isabergs Turistförening u.p.a. Som andelshavere indgik foretagender og privatpersoner i nærområdet, men også BAJ med 10 andele og dermed den største andelshaver. Foreningen lejede i 49 år dels et markområde på toppen af bjerget og dels det område, hvor hopbakken stod. År 1919 påbegyndtes anlægget af vejen op til toppen. Udsigtstårnet og hopbakken blev færdige året efter.

Siden 1921 og frem til anden verdenskrig, blev der arrangeret ekstratog fra Göteborg. Det årlige besøgstal voksede fra 2-3.000 personer til ca. 10.000 i 1950-tallet. I 1930- og 40-tallet anordnedes politiske møder og fester på bjerget. Det hørte til, at alle datidens statsministre skulle medvirke med politiske budskaber. Disse møder samlede mange mennesker og den 27. august 1933 talte den daværende statsminister Per-Albin Hansson oppe på Isaberg foran ca. 5.000 tilskuere. I slutningen af 1935 besluttede GBAJ at engagere sig, og med støtte fra jernbaneselskabet lejede Isabergs Turistförening grund til den blivende slalombakke - en af Sveriges ældste. Med foreningen som ansvarlig og med hjælp fra egnens unge, blev grunden ryddet og planeret, så bakken stod færdig til at blive taget i brug vinteren 1936-37.

Indvielsen af slalombakken medførte en stor skiinteresse og som en følge heraf dannedes Hestra Skid & Sportklubb (HSSK) den 3. februar 1938.

I 1950- og i begyndelsen af 1960-tallet begyndte skiløberne at kræve at en skilift skulle bygges. 19. april 1968 tog man en beslutning om et reservat, da Isaberg var særligt egnet som fritidsområde. I beslutningen blev der givet tilladelse til, at følgende anlæg kunne bygges: fritidsgårde, slalom og kælkebakker, parkeringspladser samt lifte. Kort før jul 1968 var den første lift klar til benyttelse.

Mellem jul og nytår 1971-72 blev den første snemaskine leveret. De første 25 hytter i fritidsbyen (Stugbyn) byggedes 1971, og udbygning er sket i flere omgange. I dag findes der 72 huse til ferieophold.

I en brand 1998 ødelagdes dele af hovedbygningen. I forbindelse med genopbyggelsen udbyggede man anlægget med konferencecenter og en større restaurant.


2000-tallet

Udbygningen af skianlægget er sket kontinuerligt med forlængelse af flere løjper og udbygning af snekanonsystemet til et af de mest moderne i Sverige.

Sæsonen 2004-2005 åbnede en 6-stolslift og året efter en 4-stolslift.

2006   opførte vi endnu en 4-stols lift. Denne gang på Norrbacken
 
To nye 12-sengshuse i amerikansk logde-stil opførtes 2007. Med disse er Isabergs attraktion øget yderligere blandt de, som søger mere eksklusivt ophold.

I løbet af 2009 udvidedes aktiviteterne med jagt om efteråret/vinteren.

En elghegning "Isaberg Moose Park" opførtes efteråret 2009 med indvielse foråret 2010. Publikum kunne her komme helt tæt på de store dyr (der drives IKKE jagt i hegningen).

2010   Byggedes restaurant og skiudlejningsbygning med varmestue på skibakken

2012   Renovering af hytterne Rådjuret

2013   Bygges Trætopbanen, MTB center, renoveringsarbejdet fortsætter med hytter og konferencelokaler.

2014   Trætopbanen udbygges med en sort bane. Renovering og malerarbejde fortsætter. Der bygges busholdeplads ved indkørslen. Pumpehuset, som forsyner sneproduktionsanlægget med søvand udbygges med yderligere en pumpe og kapaciteten øges dermed med næsten 40%. Vi renoverer konferencelokaler og alle Rådjur-hytter.


2015   Udbygning af vores WiFi-anlæg i området omfatter nu også campingpladsen, som også får el, TV, vand og afløb til campingvogne og autocampere. Renoveringes afsluttes med nyt rullegræs i hele campingområdet. Lifte og sneproduktion renoveres og udbygges. Mere end 20 Räven-hytter renoveres.

2016   Vi har premiere på Segway Adventure og militær forhindringsbane og samtidig udbygges MTB-arenaen med nye tekniske spor og forhindringer. På skianlægget bygges nyt børneområde med transportbånd og vi køber igen flere snekanoner. Vi investerer i 6 ladestationer til el-biler i hyttebyen. WiFi i hyttebyen udbygges igen og vi renoverer denne gang over 20 Ekorren-hytter.

2017   En tredie 12-personers lodge Älgen på 157 m2 står færdig i februar og i juni bygger vi en multi-boldbane og et nyt servicehus på campingpladsen i efteråret. Alle Uttern-hytter renoveres fra forår til efterår.