Bra tips när du cyklar hos oss

Läs gärna igenom Slaos Lilla Gröna angående vad som gäller för liftburen cykling och hur du cyklar ansvarsfullt. All cykling hos oss sker på egen risk. Vi rekommenderar full-face hjälm och skydd i våra liftburna cykling. Detta kan hyras på plats alternativt inkluderas när du hyr en fulldämpad cykel. För er som har egna cyklar med er, rekommenderar vi att ni parkerar på skidanläggningens stora grusparkering (gratis) på toppen, då den nedre parkeringen ofta blir full snabbt. Notera att vi tar en parkeringsavgift på stugbyns parkering.

Du cyklar och rullar nerför backen, men samtidigt är inte Pelikanen/Albatrossen sk downhill. Det är snarare en flytstig med doserade svängar och hopp, vilka faktiskt går att manövrera på ett lugnt och kontrollerat sätt. Pelikanen/Albatrossen har graderats som grön/blå led, vilket betyder att dessa är lätta (familjeleder) men kräver att du cyklat tidigare och har koll på bromsar och balans. 

 

Några Tips till dig som vill cykla nedför på Isaberg:

-Tänk på att sänka sadeln när du cyklar nedför.

-Stå upp på pedalerna med mjuka knän och på så sätt får du bättre balans.

-Håll upp blicken och titta ca 10 m framåt, anpassa farten.

-Anpassa farten efter underlaget (vid tex regn blir det halare) och din erfarenhet.

-Pelikanen/Albatrossen har flera sk PITSTOPS. Kör gärna in på dessa för att pausa eller släppa förbi snabbare cyklister.

  

All cykling sker på egen risk. Använd hjälm!
Du cyklar på våra leder på eget ansvar och har förståelse för de risker det kan innebära. Cyklar ansvarsfullt och respektera dina medcyklister i spåret.

 

REGLER VID LIFTBURENCYKLING - nedförscykling

När du cyklar på Isaberg gäller följande regler:

 1. All cykling sker på egen risk. Välj cykelleder utifrån din egen kunskapsnivå. Hjälp andra som råkat ut för en olycka.
 2. Visa hänsyn mot andra cyklister. Vandrare och andra cyklister kan förekomma på cykellederna. Sakta ner vid möte och omkörning, gör dem uppmärksam på att du vill passera. Den som kommer uppifrån/bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra.
 3. Anpassa farten. Se till att kunna stanna före oförutsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek
 4. Stanna inte i onödan där sikten är begränsad. Bakom krön, kurvor och brantare backar är det särskilt olämpligt att stanna.
 5. Visa respekt för naturen. Stör inte djuren och skräpa inte ner. Naturen är känslig, därför är det endast tillåtet att cykla på godkända cykelleder.
 6. Det är cyklistens ansvar att känna till reglerna. Följ skyltar och anvisningar för liftåkning och cykling.
 7. Hjälm är obligatorisk vid cykling. Rekommenderad skyddsutrustning utöver hjälm (gärna integral) är ryggplatta, knäskydd och armbågsskydd.
 8. Berusade eller drogpåverkade avvisas. Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för alla som vistas på Isaberg.
 9. Ditt Bikepass är personligt. Personer som försöker åka lift utan personligt eller giltigt Bikepass kan krävas på en kontrollavgift á 500 SEK.
 10. Cyklisten är ansvarig för sin cykel. Det är cyklistens ansvar att cykeln inte smutsar ner eller skadar andra personer, liftarna eller andra faciliteter.
 11. Era rättigheter, skyldigheter samt liftkortsbestämmelser enligt ök. Kov/ko-SLAO finns i foldern ”SLAOs Lilla Gröna Viktigt att veta om liftburen cykling”. Begär att få den i Sportcentret eller ladda ner här.