Tallykey elstolpar

Anslutning till el och vatten vid våra campingplatser görs med campingstolpar från Tallykey.

Alla våra elstolpar ger 16 Ampere och 230 volt. Det går alltså inte att koppla en "vanlig" elsladd med vanligt eluttag till dessa stolpar. Det är förenligt med livsfara och är förbjudet på Isabergs camping.
Använd ALLTID jordad kabel minst 3x2,5G godkänd för utomhusbruk. Läs mer om våra Elsäkerhetsregler på Isabergs camping här>
Läs gärna MSB's broschyr angående säker camping.

campingstolpe med el, tv och vatten
Vatten finns ej under vintersäsongen

 

eukontakt
GODKÄND EU-KONTAKT FÖR ANSLUTNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avloppsbrunn (gråvatten)
egen avloppsslang används
avlopp finns ej under vintersäsongen


vattenutkast (koppling 1/2 tum/r15)
utkastet delas med andra gäster, 2 utkast på 4 platser.
vatten finns ej under vintersäsongen