Säkerhetsregler

Säkerheten står alltid i fokus när det gäller alla aktiviter på anläggningen. Alla deltagare i Isaberg Segway Adventure får innan start en instruktion och en kort utbildning i hur du kör Segway. Hjälm är ett krav och ingår i våra turer.

All körning sker på egen risk och med eget ansvar för egen skada, skada på tredje person eller annan egendom.

* Lägsta ålder för att hyra Segway är 12 år.
   Vikt: 40-110 kg.

* Du får inte vara gravid, ha problem med andning, hjärta eller nacke/rygg.

* All körning sker i nyktert tillstånd. Om inte, kommer person/grupp att nekas körning.

* Hjälm är ett krav.
   Lån av hjälmar och handskar för att genomföra aktiviteten ingår.

* Det är förbjudet att låna ut sin Segway under hyresperiod.

* Vid vårdslös körning av Segway ersätter hyrestagaren eventuella skador som uppkommer på Segway.

* All körning sker på av uthyraren angivet område.

* Att sätta Segway i gungning, göra snäva svängar eller onödigt hårda inbromsningar är inte tillåtet.

* Övriga regler och instruktioner fås av instruktör.

Läs gärna igenom våra Deltagarvillkor och signera innan ni kommer till oss.