Bestillingsvilkår Camping

RESERVATIONSBETINGELSER - camping

For at booke hos os skal du være 18 år gammel. Legitimation sker ved ankomsten. For adgang til pladsen skal mindst 1 person i selskabet være 18 år.

Booking
Alle gæster skal have SCR’s campingkort, Camping Key Europe for at få tilladelse til at tjekke ind på campingpladsen. Campingkortet kan købes i receptionen. Nummereret campingområde med tv-stik er inkluderet i grundprisen. I sommerperioden er elektricitet inklusiv. Om vinteren afregnes elektricitet efter forbrug.

Ankomst og afrejse
Check-in til campingen foregår fra kl. Kl. 13:00 medmindre andet er aftalt.
Tjek-ud senest kl. 12:00 afrejsedagen.

Betaling
Betaling sker ved ankomst / afrejse. 
Ved booking online kræves betaling af det fulde beløb med kreditkort ved reservation. Elektricitet tilføjes om vinteren, betales på stedet efter forbrug. De samme afbestillingsregler gælder også, når hele beløbet er betalt på tidspunktet for booking.

Annullering
Afbestilling uden beregning kan ske senest dagen før ankomst.

Sæsonplads
Ved booking af måneds- eller sæsonplads opkræves forskudsbetaling. Sæsonbestilling er underlagt bookinggebyr på 800 SEK inden for 10 dage fra reservationstidspunktet. Endelig betaling skal gives 60 dage før ankomst.

Bemærk venligst, at du kun modtager 1 bekræftelse, hvor den dato, hvor bookinggebyret og den endelige saldo skal være os i hænde, er angivet. Ved betaling bedes du oplyse bestillingsnummer og navn. Ved betaling til vores konto i Danmark omregner du beløbet fra SEK til DKK i henhold til den aktuelle dagskurs. Eventuel mellemregning ordnes ved ankomst.
Medmindre bookinggebyret eller lejebeløbet betales inden for den aftalte periode, har vi ret til at annullere din reservation, hvorefter afbestillingsreglerne træder i kraft.
Ved afbestilling af sæsonplads, når bookinggebyret er betalt, beholder vi reservationsgebyret, svarende til 800 SEK. Sker afbestillingen efter hele lejebeløbet er betalt, kræver vi en lægeerklæring. Så beholder vi reservationsgebyret og den resterende betaling vil blive refunderet.

Snegaranti i vintersæsonen (for dato, se hjemmesiden)
For gæster, der opholder sig på campingpladsen hos os, er der snegaranti. Snegaranti betyder, at skianlægget skal have mindst 2 løjper åbne på din ankomstdato. Er dette ikke tilfældet, har du mulighed for at annullere og få pengene tilbage for din reservation. Vi skal have mulighed for at oplyse dig senest 2 dage før din ankomst. Ikke gældende for sæsongæster.

Rettigheder
Såfremt vi ikke leverer det bookede areal i lovet stand, og hvis vi ikke kan løse dette, har du ret til at opsige aftalen. I stedet for opsigelse af lejekontrakten kan du anmode om en nedsættelse af lejen. Hvis du har klager, skal disse sendes til os så hurtigt som muligt. Eventuelle fejl, der opstår under opholdet, skal meddeles os umiddelbart efter hændelsen, så vi kan rette dem.

Forpligtelser
Du er ansvarlig for at læse din bekræftelse og sikre, at alt er korrekt. Du skal omhyggeligt tage vare på campingområdet og overholde de gældende regler og vedtægter. Du vil være ansvarlig for eventuelle skader, der opstår på camping- eller serviceområdet og dets inventar, hvis du eller nogen i dit selskab har været uagtsom. Pladsen må ikke bruges til andet formål end aftalt på tidspunktet for booking. Flere personer end angivet på tidspunktet for booking må ikke overnatte på området. Camping kan kun ske på det udpegede sted.  Alle udleverede nøgler skal returneres ved afrejse. For ikke returnerede nøgler vil der blive opkrævet SEK 500 pr. nøgle. Fra kl. 23.00 til 07.00 skal du og dit selskab være opmærksom og stille overfor andre gæster. Vi har ret til at opsige aftalen, hvis betingelserne ikke er opfyldt, og du er ikke berettiget til nogen form for tilbagebetaling. I tilfælde af ødelæggelse eller forstyrrende opførsel kan der kræves erstatning af dig. Du er fuldt ansvarlig for din ejendom under dit ophold. Din egen boligforsikring dækker i tilfælde af tyveri. Vi dækker ikke din selvrisiko. Vi er ikke ansvarlige for glemte ting. Lås altid personlige ejendele natten over.

Force majeure
I tilfælde af krig, naturkatastrofer, strejker og andre begivenheder, der anses for force majeure, kan vi opsige aftalen. Vi meddeler dig straks. I sådanne tilfælde er vi forpligtet til at tilbagebetale det betalte beløb, med undtagelse af den benyttelse, der har været inden dette tidspunkt indtræffer samt tillægstjenester.

Hvis vi ikke bliver enige
Kontakt os straks med eventuelle klager. Husk på, at din mulighed for at få medhold kan mindskes, hvis du forsinker din klage. Hvis vi ikke er enige, kan du kontakte Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Personoplysninger
Vi forpligter os til at respektere og beskytte dine personlige data i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante standarder. Vi behandler dine personlige oplysninger med stor forsigtighed og sikrer, at disse oplysninger kun bruges af os og vores samarbejdspartnere. Ved at registrere personlige oplysninger accepterer du, at vi opbevarer og bruger dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser over for dig. Dine personlige oplysninger kan bruges til information og markedsføring. Du har selvfølgelig ret til at underrette os skriftligt til enhver tid, hvis du ønsker at modsætte dig denne brug. Vi gemmer data i forbindelse med reservationer i 2 år. Fuld information om GDPR er tilgængelig på vores hjemmeside.