Öppna backar!

2015-02-07

Fina skidförhållanden råder. Öppna backar är Familje-, Dal-, Barn-, och Lillbacken. Rail och box uppsatt i Dalbacken. Liftarna som är öppna är Isabergsexpressen(6-stolen), Toppliften, Dalliftarna(2st), Superiorliften och Barnliften. Välkommen alla dagar!